اسکناس های یوان چین

بانک خلق چین در دسامبر سال 1948 افتتاح شد و نخستین سری اسکناس های یوان چین نیز در آن سال منتشر شد. تاکنون پنج بار در چاپ اسکناس‌های یوان تغییر ایجاد شده و آخرین سری اسکناس‌های تولیدشده متعلق به سال …

اسکناس های یوان چین ادامه مطلب »