ویژگی بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای

بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای قرار دارد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مراکز موجود در کشور چین است که طی پروژه‌ای مشترک میان وزارت بازرگانی چین و شهرداری شانگهای ساخته شده است. بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین بزرگ‌ترین …

ویژگی بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای ادامه مطلب »