تراز تجاری چیست؟ | عوامل تاثیرگذار بر تراز و بررسی نکات کلیدی آن

تراز تجاری چیست؟ تفاوت میان ارزش مالی واردات و صادرات خروجی در یک بازه معین را تراز تجاری می‌گویند. در‌واقع تراز تجاری رابطه بین واردات و صادرات در یک کشور است. تراز مثبت یا مازاد تجاری یعنی میزان صادرات بیشتر …

تراز تجاری چیست؟ | عوامل تاثیرگذار بر تراز و بررسی نکات کلیدی آن ادامه مطلب »