توسعه اقتصادی چین

با توجه به وضعیت اقتصاد جهان در سال‌های گذشته و آنچه که در حال حاضر در حال رخ دادن است، به خوبی می‌توان مشاهده کرد که چین، سردمدار و نخستین قدرت اِقتصادی جهان در سال‌های آتی خواهد بود و حرف …

توسعه اقتصادی چین ادامه مطلب »