حمل و نقل دریایی از چین به ایران

کشور چین از نظر جغرافیایی از موقعیت خوبی برای دسترسی به آب‌های آزاد برخوردار بوده و دارای بنادر مهمی است که ظرفیت و پتانسیل برخی از آنان به بیش از ده هزارتُن در سال می‌رسد. بنادری از قبیل: شانگهای، شنزن، …

حمل و نقل دریایی از چین به ایران ادامه مطلب »