صادرات به قزاقستان | آشنایی وضعیت تجاری ایران و قزاقستان و نکات مهم آن

قزاقستان، کشوری با فرصت‌های جدید قزاقستان کشوری در آسیا میانه است و پایتخت آن نیز در سال 1998، از آلماتی به آستانه در شمال این کشور منتقل شد. جمعیت این کشور چیزی در حدود 16 میلیون و 600 هزار نفر …

صادرات به قزاقستان | آشنایی وضعیت تجاری ایران و قزاقستان و نکات مهم آن ادامه مطلب »