شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت بازرگانی

از جمله قوانین مهم در عرصه‌ی تجارت و صادرات و واردات، داشتن کارت بازرگانی است. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی سندی و مجوزی است که دارنده‌ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند اقدام به تجارت در …

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت بازرگانی ادامه مطلب »