مکاتبات تجاری بین المللی و قواعد آن

تجارت چه در بحث واردات و چه صادرات کالا نیاز مبرم به ارتباطات خارجی با افراد مختلف از سایر کشورها دارد. هر کشوری زبان، فرهنگ، قوانین و آداب خاص خود را داشته که رعایت کردن آن از سوی بازرگانان الزامی …

مکاتبات تجاری بین المللی و قواعد آن ادامه مطلب »