پروانه صادراتی | تعریف پروانه صادراتی، شرایط دریافت و بررسی نکات مهم آن

پروانه صادراتی چیست؟ پس از تایید شدن کالای صادراتی توسط گمرک، مجوزی به شما ارائه می‌شود که به آن پروانه صادراتی می‌گویند. برای دریافت این مجوز به ارائه مدارکی مانند عنوان صاحب کالا، گمرک مبدا، کد کشور صادرکننده، کد کشور …

پروانه صادراتی | تعریف پروانه صادراتی، شرایط دریافت و بررسی نکات مهم آن ادامه مطلب »