استان ژجیانگ

ژجیانگ استانی در شرق چین است و مرکز آن شهر هانگزو است که این شهر بزرگترین شهر ژجیانگ محسوب می‌شود. ژجیانگ از شمال با جیانگ سو و شانگهای، از شمال غربی با آن‌هویی، از غرب با جیانگ‌شی و از جنوب …

استان ژجیانگ ادامه مطلب »