کلیات امور گمرکی

کلیات امور گمرکی از چند مبحث تشکیل شده است که به شرح زیر می‌باشد. مبحث اول: حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات ماده ۵ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، …

کلیات امور گمرکی ادامه مطلب »