بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین

ویژگی بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای

بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای قرار دارد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مراکز موجود در کشور چین است که طی پروژه‌ای مشترک میان وزارت بازرگانی چین و …

ویژگی بزرگ‌ترین مرکز نمایشگاهی چین در شانگهای بیشتر بخوانید…