بازار بدلیجات ایران، امروزه از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است و افرادی که به صورت گسترده در این حوزه فعالیت می‌کنند، با واردات بدلیجات از چین با وضعیت بسیار خوبی […]