اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

اهداف و وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران

اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

ماده ۲

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور ( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات ها ی مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام اهداف و وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصـویب هیئت وزیران می‌رسد. ( گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرائی است. )

ماده ۳

اهداف و وظایف و اختیارات سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

الف) اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب) تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ) انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت) کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث) اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌ وران ( کارت مرزنشینی )

ج) اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی ، صادرات موقت ، واردات قطعی ، واردات موقت ، کران بری ( کابوتاژ )، عبور داخلی کالا ، انتقالی ، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته‌ها و پیک های سیاسی و پست بین‌الملل

چ) اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح) پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی

خ) جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د) بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آن ها

ذ) اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح ها، لوایح، تصویب نامه‌های مرتبط با امور گمرکی

ر) اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با اهداف و وظایف گمرک

ز) آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک ، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ) بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت برعملکرد آن ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س) رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌ مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش) گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه‌های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص) رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق نامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض) رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی

ط) استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ) تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع) تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ) انجام سایر اهداف و وظایف گمرک به ‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

اهداف و وظایف گمرک

ماده ۴

الف) رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی هم‌تراز مقام های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ب) معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.

پ) کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور باضریب(۲ / ۱) برخوردارند.

یکی از اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران این است که، این سازمان می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به‌ جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌ گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + سه =

اسکرول به بالا